Kunnskap gir vekst

Kunnskap gir vekst

Skal vi skape mer, må vi forske mer.

Satser vi på forskning og kunnskapsutvikling i dag, legger vi grunnlaget for verdiskaping og bedre velferd i framtiden. Likevel er Norge det eneste landet i Norden som ikke har nådd EUs mål om å bruke minst 3 prosent av BNP på forskning og utvikling. Forskerforbundet driver kampanjen Hjernekraftverk for å vise hvor viktig forskning er for Norge. Målet vårt er at politikerne skal gå fra å snakke om kunnskapssamfunnet, til å realisere det.

Vi står foran en krevende omstilling av norsk økonomi og samfunnsliv. Det grønne skiftet krever ny kunnskap og nye ideer. Heldigvis har Norge en høyt utdannet befolkning, sterke forskningsmiljøer og et næringsliv som ønsker å konkurrere på kompetanse og oppfinnsomhet. Dette hjernekraftverket må settes i full produksjon.

Forskning og kompetanse må prioriteres høyere i budsjettene, og næringslivet må stimuleres til å øke sin innsats. Det koster litt, men det lønner seg på sikt.

Utgangspunktet for å lykkes er godt. Norge har både de økonomiske og menneskelige ressursene som skal til. Samtlige partier har høye ambisjoner for Norge som kunnskapsnasjon. Med over 20.000 medlemmer innen forskning og kunnskapsformidling, vil Forskerforbundet bidra til å realisere dem. Vi håper politikerne kan stille opp med en forpliktende plan for å få norsk forskningsinnsats opp på tre prosent.

Framtiden skapes med hjernekraft!

Petter Aaslestad,
Leder i Forskerforbundet

 

 

Aaslestad_27251_460v2