Forskerforbundets
PechaKucha-kveld i Bergen

Vi gir deg 11 foredrag fra noen av Norges mest spennende forskere. I løpet av kvelden vil du få høre foredrag om alt fra «Kan Golfstrømmen stanse?» til «Statlige overgrep – eller barnevern?». Steve Price er kveldens konferansier.

Arrangementet er gratis – Meld deg på arrangementet på Facebook.

FOREDRAGSHOLDERE

«STATLIGE OVERGREP – ELLER BARNEVERN?»

Marit Skivenes – Professor i statsvitenskap, UiB

Marit skal holde en PechaKucha om kontroversene omkring barnevernet, og nasjonale og internasjonale protester mot den norske stat og det norske barnevernet for å gripe inn ubegrunnet og for ofte. Et spennende og viktig tema – vi gleder oss!

«KAN GOLFSTRØMMEN STANSE?»

Carina Bringedal – Postdoktor ved Geofysisk Institutt, UiB, og Bjerknessenteret for klimaforskning

Golfstrømmen får mye av æren for vårt milde vestlandsklima her i Nord-Europa, så hva skjer om den stanser? Og, er det egentlig mulig? Carina tar for seg hvilke havstrømmer vi har i Nord-Atlanteren og hva som påvirker dem.

«FISKERIFORVALTNING I DET 21. ÅRHUNDRE»

Dorothy J. Dankel – Forsker ved Institutt for biologi, UiB

Dorothy er en tverrfaglig forsker med fiskeriforvaltning som hovedfelt. Hun vil holde en PechaKucha om hvordan klimaendringer har begynt å forandre liv og politikk i Nord-Atlanterhavet. Har Norge det som må til for å forvalte havet sine ressurser i det 21. århundre på en bærekraftig måte?

Den internasjonale arbeidsplassen

Annelise Ly – Forsker II ved Samfunns- og næringslivsforskning (SNF) ved NHH

Annelise vil holde en PechaKucha om kultur og utfordringer relatert til kommunikasjon og kultur på den internasjonale arbeidsplassen, med hovedvekt på samarbeidet mellom Norge og Kina.

«KAN MAN LAGE NYTT BEIN AV KROPPENS EGNE CELLER?»

Cecilie Gudveig Gjerde – Stipendiat ved Institutt for klinisk odontologi, UiB

Info om foredragsholderen og foredraget kommer.

«HVORDAN PÅVIRKES VI AV MEDIENES VINKLING?»

Erik Knudsen – Postdoktor ved Institutt for informasjons- og medievitenskap, UiB

Alle vet at mediene påvirker oss på en eller annen måte, men hvordan gjør de egentlig det? I denne PechaKuchaen vil Erik se nærmere på vinklingens makt og hvordan nyhetsmedienes valg av vinkling virker inn på våre holdninger.

«BERGEN – I GODE OG ONDE DAGER»

Tobias Wolf-Grosse – GC Rieber-doktorgradsstipendiat ved Nansensenteret, UiB

Tobias forsker på såkalt temperaturinversjon i atmosfæren over Bergen. Han vil holde en PechaKucha om hva denne inversjonen gjør med luften rundt oss og forklare hvorfor noen dager er bedre enn andre.

«LET’S TALK ABOUT THE WEATHER»

Thomas Spengler – Professor ved Geofysisk institutt, UiB

Alle prater om været og alle påvirkes av det, men hvordan fungerer det egentlig? Og hva baseres værmeldinger på? I sin PechaKucha vil Thomas forklare noen av værets og værmeldingenes underverker.

«DRAMA SOM LÆRINGSFORM»

Mette Bøe Lyngstad – Førstelektor ved AL-Dramaseksjonen, HiB

Mette holder en PechaKucha om dramafaget og hvorfor kreativitet burde få en større plass i skolen.

«MUSIKKTERAPI – FRA OLDTIDEN TIL I DAG»

Viggo Krüger – Førsteamanuensis II ved Griegakademiet – Institutt for musikk, UiB

Til tross for at musikk har blitt brukt som terapi så lenge det har vært mennesker på jorden, var det først i etterkrigstiden at musikkterapi ble etablert som akademisk fag. I denne PechaKuchaen vil du lære om musikkterapiens historie og utvikling.