Gratis medlemskap for stipendiater ut året

Melder du deg inn i Forskerforbundet nå, får du gratis medlemskap ut 2016. Du får også vår obligatoriske medlemsforsikring gratis i samme periode. Forsikringspakken består av livs-, uføre-, ulykkes- og kritisk sykdomsforsikring og koster ordinært 144 kr./mnd.

Noen av våre medlemsfordeler:

  • Du får bistand og veiledning fra Forskerforbundets tillitsvalgte og ansatte i spørsmål om dine lønns- og arbeidsvilkår.
  • Du får tilsendt fagbladet Forskerforum, som har 10 utgivelser per år.
  • Vi gir deg råd når du skal forhandle om lønn og betingelser ved ansettelse.
  • Forskerforbundets lokale tillitsvalgte representerer medlemmene i alle saker som har med arbeidsforholdet å gjøre, og deltar i de lokale lønnsforhandlingene.
  • Du får tilgang til Unios medlemsprodukter, blant annet rimelig boliglån. Gjennom Unios avtale med Storebrand bank kan Forskerforbundets medlemmer få boliglån til 1,95 % rente.
  • Vi arrangerer et årlig stipendiatseminar og andre spennende kurs.
Ønsker du mer informasjon?