Vi kjemper din sak

Forskerforbundet er fag- og interesseorganisasjonen for deg som jobber innen forskning, høyere utdanning og kunnskapsformidling. Våre hovedmål er økt lønn, bedre arbeidsbetingelser og styrkede rettigheter for alle våre medlemmer.

Som medlem får du:

  • Hjelp i lønnsforhandlinger, både lokalt på ditt arbeidssted og sentralt
  • Bistand i spørsmål som angår dine lønns- og arbeidsvilkår
  • Invitasjoner til kurs, konferanser og seminarer
  • Gunstige forsikringer og banktjenester
  • Faglig og sosialt fellesskap i Forskerforbundets lokallag på din arbeidsplass
  • Medlemsprodukter fra Unio
  • Medlemsbladet Forskerforum

…i tillegg til flere andre medlemsfordeler

Medlemskontingenten for ordinært medlemskap i Forskerforbundet er 447,- per måned. Stipendiater og deltidsansatte betaler 243,- per måned.

Ønsker du mer informasjon? Besøk https://www.forskerforbundet.no/blimedlem