Forskerforbundets
PechaKucha-kveld i Stavanger

Vi gir deg 11 foredrag fra noen av Norges mest spennende forskere. I løpet av kvelden vil du få høre foredrag om alt fra hvorfor brødrene Ingebrigtsen løper så fort, til hvorfor bedrifter som vil omstille seg bør ansette flere innvandrere. Joar Flynn er kveldens konferansier.

Arrangementet er gratis – Meld deg på arrangementet på Facebook.

FOREDRAGSHOLDERE

«BLIR MAN SMARTERE AV Å TRENE?»

Cecilie Morland – Førsteamanuensis på Farmasøytisk Institutt, Universitetet i Oslo

Blir man smartere av å trene? Fysisk aktivitet er viktig for å holde kroppen i form, og beskytter mot mange ulike sykdommer, både fysiske og psykiske. Men visste du at trening også kan forbedre hjernens funksjon, beskytte mot hjerneslag og motvirke at hjernen eldes? Cecilie Morland er hjerneforsker og studerer hva som skjer i hjernen når man trener. I dette foredraget hun fortelle om noen av effekter trening har på hjernen.

«HVORFOR LØPER BRØDRENDE INGEBRIGTSEN SÅ FORT?»

Leif Inge Tjelta – Dosent/ Dr. Philos, Institutt for grunnskolelærererutdanning idrett og spesialpedagogikk, Universitetet i Stavanger

Hvorfor løper brødrene Ingebrigtsen så fort? Leif Inge Tjelta ved Universitetet i Stavanger forsker på hvilke fysiologiske faktorer som påvirker brødrenes løpsprestasjoner, hvordan de trener, og hvordan det mentale og nettverket de har rundt seg påvirker dem.

«OM INNVANDRERE OG INNOVASJON»

Marte Cecilie Wilhelmsen Solheim – Postdoktor ved Senter for innovasjonsforskning/Handelshøgskolen ved Universitetet i Stavanger

Over 40 000 oljejobber er forsvunnet de siste to årene. For å skape nye arbeidsplasser og næringer må norske bedrifter tenke nytt. Utenlandsk arbeidskraft er viktig i denne omstillingen, mener postdoktor ved Senter for innovasjonsforskning, Marte Cecilie Wilhelmsen Solheim. I foredraget «Om innvandrere og innovasjon» forklarer hun hvordan.

«ENGELSK I ANDRE FAG ENN ENGELSK»

Karina Rose Mahan – PHD-kandidat i engelsk fagdidaktikk, Høgskolen i Sørøst-Norge

Karina forsker på internasjonale klasser hvor norske elever og lærere har undervisning på engelsk.Hun er opptatt av hvordan lærerne klarer å formidle fagene sine på engelsk, og hva slags språkstøtte de gir elevene. I Karinas PechaKucha, håper hun å gi innblikk i hvor interessant selveste forskningsprosessen er i klasseromsforskning.

«HVA KAN DRAMA SOM LÆRINGSFORM BIDRA MED I UNDERVISNINGEN?»

Aud Berggraf Sæbø – Professor emerita i drama, Universitetet i Stavanger

Forskning viser at mange elever erfarer undervisning som for teoretisk og kjedelig, med for lite variasjon i læringsformene. Aud B. Sæbøs forskning viser at drama som læringsform kan skape engasjement og innsats i læringsprosessen, forbedre både læringsresultatet og læringsmiljøet og gjøre læring gledefylt.

«DU LEKER VEL IKKE MED DUKKE, TOBIAS?»

Aud Torill Meland, førsteamanuensis og Elsa Kaltvedt, universitetslektor – Universitetet i Stavanger

Barnehageansatte forventer at gutter skal være fysiske og aktive, mens jenter skal være stille og rolige. Kjønnsstereotypier synes fortsatt å dominere i barnehager. Førsteamanuensis Aud Torill Meland og universitetslektor Elsa Kaltvedt fra Universitetet i Stavanger vil fortelle om hvordan jenter og gutter blir behandlet forskjellig i barnehagen.

«BÅND ELLER BROBYGGING I FLOKKEN»

Silje Haus-Reve – Forsker ved IRIS og PhD ved Senter for Innovasjonsforskning, Handelshøyskolen ved Universitet i Stavanger.

Foredraget skal handle om hvordan bånd og brobygging i en flokk i en region kan påvirke den regionen vi bor i. Foredraget skal videre handle om hvordan en region kan dra fordeler av brobygging i flokken, mens «bånd» kan virke mot sin hensikt. Videre skal Silje også dra noen linjer på hvordan dette kan påvirke DEG som bor i regionen.

«VI HAR ET PROBLEM MEN VI ER IKKE GAL»

Hedwig Maria Kverneland Whyte Bogstad-Kvam

Når psykisk uhelse skal forebygges i eksil – unge flyktninger evaluerer: Hvordan påvirkes ungdommenes helseforståelse og mestringsstrategier av å delta i forebyggende, kreative samtalegrupper?

«HVORFOR VI STRESSER, OG HVORDAN PÅVIRKER STRESS VÅRT ARBEID?»

Riana Steen – Førsteamanuensis på Institutt for regnskap, revisjon og foretaksøkonomi, BI Stavanger

Hvorfor stresser vi? Og hvordan hvilken innvirkning har stress på arbeidet vårt? Riana Steen er førsteamanuensis på BI og har forsket på hva stress kommer av og skal blant annet fortelle om tre måter stress påvirker hverdagen vår på.

«PROSESSERING OG MARKED I HAVBRUK»

Bjørn Roth – Seniorforsker Nofima

Bjørn Roth er seniorforsker i Nofima Stavanger og skal snakke om prosessering og marked i havbruk. Han arbeider med velferd i forbindelse med avliving av oppdrettsfisk og skalldyr, og har stor kompetanse innen områdene som dekker avliving og slakting av levende marine dyrearter

«SMARTE BYER OG BYGDER – EN MULIGHET FOR STAVANGER OG NORDEN?»

Herbjørn Tjeltveit – Daglig leder, Nordic Edge

Smart Cities and Communites er et viktig tema for utvikling i EU. Herbjørn Tjeltveit forteller om hvordan det jobbes med smartby i Stavanger. Et forsknings- og utviklingsprosjekt ble spiren til en internasjonal konferanse, en ny næringsklynge og et spennende oppdrag i Kina.