Pecha Kucha turné 2016

«EN POSE NØTTER»

Lurer du også, som Andreas Wahl, på hvorfor testiklene henger på utsiden av kroppen?

«KAN MAN LAGE NYTT BEIN AV KROPPENS EGNE CELLER?»

Cecilie Gudveig Gjerde forsker på stamceller og beinregenerasjon. Hennes PechaKucha handler om bruk av stamceller for å lage nytt bein på tynne kjevekammer.

«LIFE ON THE ROCKS»

Erin Kunisch er en ivrig marinbiolog og har blant annet forsket på hvordan store steiner i ingenmannsland kan være viktige for havfaunaen. I denne PechaKuchaen forteller hun historier om sjøløver, seler og andre deler av sitt feltarbeid.

«BERG, BJØRNER OG LANDSKAP»

Mange helleristninger fra steinalderen inneholder geografiske referanser og informasjon som tidvis kan minne om kart. I denne PechaKuchaen presenterer Jan Magne Gjerde sin forskning på bergkunst fra steinalderen og hvordan den samspiller med bakgrunnen, berget og omgivelsene.

«DA JOIK BLE FORBUDT»

I hele 45 år forbød Det samiske skolestyret i den samiske kommunen Kautokeino joik i skolen. Ola Graff forteller historien om hva som skjedde og hvorfor.

«PLACEBOENS FANTASTISKE VERDEN»

Hvordan kan en uvirksom sukkerpille gi smertelindring? Hva er det som skjer og hvordan kan det utnyttes? June Forsbergs PechaKucha handler om kroppens egne smertedempende evner.

«BALANSE I FRAMSNAKK»

Det er en stor kjønnsubalanse i musikkfeltet både ved universitetene og i kulturlivet. Hilde Blix forteller i denne PechaKuchaen hvordan positiv omtale og «framsnakking» kan være viktige likestillingstiltak.

«EVERYTHING IS CONNECTED»

Susanne Kortsch er over gjennomsnittet interessert i hvordan alt er koblet sammen i økosystemet. I denne PechaKuchaen forteller Susanne om hvordan klimaendringer kan påvirke samspillet mellom arter i det marine økosystem.

«NEGOTIATING NARRATIVES AFTER WAR»

Palestineren Nadim Khoury forsker på viktigheten av historie i fredsforhandlinger. I denne PechaKuchaen forteller han om sin forskning, med fokus på Israel-Palestina-konflikten.

«UNKNOWN TRADEMARKS»

Hva er et varemerke og hvilken betydning har det? I denne PechaKuchaen forklarer Jacob Ryan blant annet likheten mellom Coca Cola og innfødte i Sørøst-Alaska, og viktigheten av opphavsrett.

«BARNELEDDGIKT MED FOKUS PÅ KJEVEN»

Barn med kjeveleddgikt risikerer å få få kjeveleddsbetennelse, som igjen ofte fører til lavere livskvalitet. I denne PechaKuchaen forteller doktorgradsstipendiat Paula Frid om sin forskning rundt hvordan man kan gjøre det lettere å oppdage kjeveleddgikt hos barn.

«KAN KVALITETEN PÅ FISKEN BLI FOR GOD?»

Håndteringen av fisk påvirker kvaliteten, og rutinene for å ta vare på fangsten er lagt om i fiskeriene. Betyr det at kvaliteten på fisken er god nok nå og at fiskerinæringen ikke går glipp av store verdier på grunn av nedsatt kvalitet? Kine Mari Karlsen jobber som seniorforsker hos Nofima og ønsker å bidra til at både næring og myndigheter kan ta gode strategiske valg.

«MAGISKE MØNSTRE»

Roger Antonsen elsker matematiske mønstre og teorier, og er en mester i å formidle dem. Ved hjelp av sjonglering og andre fiffige hjelpemidler, forklarer han Brauers fikspunktteorem og andre finurligheter med stor glede og entusiasme.

«NATURLIG DUMHET ELLER KUNSTIG INTELLIGENS?»

Arne Krokans PechaKucha handler om 3D-print, kunstig intelligens, roboter, nye digitale plattformer og annen forstyrrende teknologi skaper nye muligheter og utfordringer for samfunnet. Hvordan endrer digital teknologi samfunnet, måten vi arbeider på og våre organisasjoner? Hva skjer med Norge? Er det grunn til mest glede eller mest bekymring?

«FØDT SÅNN ELLER BLITT SÅNN»

Er noen barn genetisk mer påvirkbare enn andre? Beate Wold Hygen forteller om hvordan genet oksytocin kan hjelpe oss til å forstå et barns grad av formbarhet i forhold til sine relasjoner og omgivelser.

«LYDEN AV TEGNSPRÅK»

Hva har tegnspråk og døve mennesker lært oss om språk og lyd? Hilde Haualand forsker på tolker, men undrer seg stadig over hvor fiksert hørende er på det å høre, mens mange døve ikke bryr seg om det.

«EKSTRACELLULÆRE INTERAKSJONER I BRYSTKREFT»

Nephronectin (Npnt) er et ekstracellulært protein, som er fraværende i normalt brystvev, men som er sterkt uttrykt i brystkreft. Jimita Toraskar forteller oss om sin forskning for å karakterisere og forstå funksjonen til dette proteinet i utvikling av brystkreft og metastase.

«MAGNETER, METALLRØR OG USYNLIGHETSKAPPER»

Lys er ekstremt viktig for menneskeheten – både i naturen og i moderne teknologi –, og nye kunstige materialer kan utfordre hvordan vi tenker på lyset. I Johannes Skaar sin PechaKucha lærer du om viktigheten av lys og om sammenhengen mellom magneter, metallrør og usynlighetskapper.

«TRENING AV GRAVIDE MED FEDME»

Kan regelmessig trening under svangerskapet redusere risikoen tilknyttet fedme? I sin PechaKucha forteller Trine Moholdt om helsegevinster ved å trene under svangerskapet og risikoen i forhold til graviditet og fedme.

«NOEN HUS ER HVITE, NOEN HUS ER BLÅ»

En farge oppleves aldri isolert fra omgivelsene. Hva virker inn på hvordan vi opplever fargene rundt oss, hva finnes av forskning og hva mangler? Dette er utgangspunktet for Kines Angelos PechaKucha om farger i arkitektonisk kontekst.

«HISTORIEN UNDER ISEN»

Isen som har ligget i høyfjellet permanent de siste 6000 årene skjuler mange unike og fantastiske arkeologiske gjenstander. Men, isen har begynt å smelte, og med den forsvinner også verdifull kunnskap. Julian Martinsens PechaKucha handler om klimaendringer fra en arkeologs perspektiv.

«FRA EN RUSSISK SOLDAT»

I Norge døde flere russiske tvangsarbeidere enn nordmenn som følge av andre verdenskrig. Rundt 500 fangeleire var spredt over hele landet, et flertall av dem i Nord-Trøndelag. Under elendige forhold lagde fangene små esker med motiver som gjenspeiler kollektive drømmer, lengsler og lyster. I Thomas Sørlie Hansen sin PechaKucha får du se noen av disse.

«HVA ER STILLHET?»

Olga Lehman forsker på stillhet, følelser og kultur, og jobber for tiden med å utvikle en teori for å studere stillhet. Hun er en lidenskapelig historieforteller, og bruker blant annet sin PechaKucha til å fortelle om stillhetens innvirkning på følelsene våre.

LET’S TALK ABOUT THE WEATHER

Alle prater om været og alle påvirkes av det, men hvordan fungerer det egentlig? Og hva baseres værmeldinger på? I denne PechaKuchaen forteller Thomas Spengler om noen av værets og værmeldingenes underverker.

«STATLIGE OVERGREP – ELLER BARNEVERN?»

Marit Skivenes sin PechaKucha handler om kontroversene omkring barnevernet, og nasjonale og internasjonale protester mot den norske stat og det norske barnevernet for å gripe inn ubegrunnet og for ofte. Et spennende og viktig tema!

«BERGEN – I GODE OG ONDE DAGER»

Tobias Wolff-Grosse forsker på såkalt temperaturinversjon i atmosfæren over Bergen. Hans PechaKucha handler om hva denne inversjonen gjør med luften rundt oss og forklare hvorfor noen dager er bedre enn andre.

«MUSIKKTERAPI – FRA OLDTIDEN TIL I DAG»

Til tross for at musikk har blitt brukt som terapi så lenge det har vært mennesker på jorden, var det først i etterkrigstiden at musikkterapi ble etablert som akademisk fag. I denne PechaKuchaen lærer du om musikkterapiens historie og utvikling av Viggo Krüger.

HVORDAN PÅVIRKES VI AV MEDIENES VINKLING?

Alle vet at mediene påvirker oss på en eller annen måte, men hvordan gjør de egentlig det? I denne PechaKuchaen ser Erik Knudsen nærmere på vinklingens makt og hvordan nyhetsmedienes valg av vinkling virker inn på våre holdninger.

«DEN INTERNASJONALE ARBEIDSPLASSEN»

Annelise Ly sin PechaKucha handler om kultur og utfordringer relatert til kommunikasjon og kultur på den internasjonale arbeidsplassen, med hovedvekt på samarbeidet mellom Norge og Kina.

«FISKERIFORVALTNING I DET 21. ÅRHUNDRE»

Dorothy Dankel er en tverrfaglig forsker med fiskeriforvaltning som hovedfelt. Hennes PechaKucha handler om hvordan klimaendringer har begynt å forandre liv og politikk i Nord-Atlanterhavet. Har Norge det som må til for å forvalte havet sine ressurser i det 21. århundre på en bærekraftig måte?

«KAN GOLFSTRØMMEN STANSE?»

Golfstrømmen får mye av æren for vårt milde vestlandsklima her i Nord-Europa, så hva skjer om den stanser? Og, er det egentlig mulig? Carina Bringedal tar for seg hvilke havstrømmer vi har i Nord-Atlanteren og hva som påvirker dem.

«DRAMA SOM LÆRINGSFORM»

Hvordan kan drama hindre mobbing i skolen? Mette Bøe Lyngstad, førstelektor ved AL-Dramaseksjonen, HiB, brenner for dramafaget og mener at kreativitet burde få en større plass i skolen.

«DEN MØRKE MATERIEN UNDER SOFAEN»

Hva er universet laget av? Hva er mørk materie og hvor finner man det? Are Raklev sin PechaKucha handler om sin jakt på å finne mørk materie under sofaen, og andre steder.

«MYSTERIET ALOE VERA»

Charlotte Sletten Bjorå elsker planter og bruker enhver anledning til å samle inn grønne vekster til herbariet sitt. Hennes PechaKucha handler om Aloe vera – den mystiske planten som ingen vet hvor kommer fra og med de hemmelige egenskapene mange har ofret blod, svette og tårer for å komme til bunns i.

«HVOR KOMMER HENDENE VÅRE FRA?»

Åsmund Husabø Eikenes er en engasjert formidler og har nylig gitt ut en bok om forskning på hender. I denne PechaKuchaen gir han svar på spørsmålene «hvor kommer hendene våre fra?» og «vil man i fremtiden kunne gro fingre på laboratoriet?»

«MATEMATIKK FOR MORO SKYLD»

Rekreasjonell matematikk er matematikk man gjør for moro skyld, uten dypere mening eller noe tydelig og veldefinert formål. I denne PechaKuchaen forteller Roger Antonsen om noen av de mer fargerike og underholdende matematikktemaene, som man ofte ikke hører om.

«DATASIMULERING I SAMFUNNSVITENSKAP»

Simen Solbakken sin PechaKucha omhandler mulighetene for å bruke kunstige, databaserte samfunn til å teste ut politiske teorier. Datasimulering er et relativt nytt felt innenfor samfunnsvitenskap og Simen er den første ved sitt institutt som har benyttet denne metoden i en masteroppgave.

«GJØR FOTBALL GODT FOR HJERTET?»

Gard Filip Gjerdalen er over gjennomsnittet interessert i trening og hjertet, og forteller i denne PechaKuchaen om sin doktorgradsavhandling. I avhandlingen har han ved hjelp av ultralyd studert hjertet til norske fotballspillere for å kartlegge både effektene og bieffektene av trening.

«EN KJØKKENREVOLUSJON I KOBBER»

Økningen i global handel på 1700-tallet gjorde at nye matvarer og kryddertyper ble gjort tilgjengelig. I tillegg fikk produksjonen og handelen av metaller som kobber et oppsving, noe som gjorde det lettere og billigere å lage mer smakfull og kulinarisk avansert mat.

«GJENOPPLIVNING AV NYFØDTE I TANZANIA»

Enkelte nyfødte barn trenger hjelp til å trekke sitt første pust, noe som kan by på utfordringer i land uten tilgang på hjelp og ressurser. Monica Thallinger jobber som feltlege med Leger Uten Grenser og hennes PechaKucha handler om sin doktorgrad på gjenopplivning av nyfødte i en lavressurs setting.

«UNDERERNÆRING OG ELDRE»

Et sted mellom 10 % og 60 % av eldre mennesker ved norske sykehus og sykehjem er underernærte. Ellisiv Lærum Jacobsen skriver for tiden en doktorgrad om ernæring, fysisk funksjon og livskvalitet hos syke eldre og forteller i denne PechaKuchaen om sin forskning.

«MUSIKK OG FØLELSENE DINE»

Viktige funn innen hjerneforskning hjelper oss med å forstå musikkens emosjonelle kraft og terapeutiske effekt. Hallgjerd Aksnes er over gjennomsnittet interessert i kognitiv nevrovitenskap og forteller i denne PechaKuchaen om musikkens kognitive egenskaper.