Superstjernen Helga Refsum

Superstjernen
Helga Refsum

Helga Refsum, professor ved Universitetet i Oslo og gjesteprofessor ved Universitetet i Oxford, er en av verdens ledende forskere på B-vitaminer. Da Refsum startet sin forskningskarriere fikk hun høre at hennes prosjekt på aminosyren homocystein var utdatert. Refsum syntes derimot at homocystein og B-vitaminene som bestemmer homocysteinnivået i blodet var et spennende forskningsfelt. I løpet av få år bidro hun til at forskere over hele verden startet med studier på B-vitaminer og homocystein som risikofaktor for nedsatt helsetilstand, sykdom og død.

Nylig har Refsum og medarbeidere vist at B-vitaminer som senker homocystein kan bremse utviklingen av hukommelsestap og Alzheimer. Refsum er også opptatt av fedme, og i samarbeid med Oxford, har hun identifisert nye lovende medikamenter for behandling av fedme. Refsum er blant Norges mest siterte forskere.

helga_460x613

Det er på tide å anerkjenne Norges virkelige superstjerner. De er helter i vår tid – de menneskene som gjennom sitt samvittighetsfulle, harde og vanskelige arbeid har løst noen av verdens største mysterier, forebygget og kurert sykdom og økt vår forståelse av naturen og universet. De har holdt liv i undringen i vår kultur og gjort den matnyttig.

Skriv under for økt støtte til forskning
 

VET DU OM EN
SUPERSTJERNE?

Vet du om en forsker som gjennom sitt samvittighetsfulle og vanskelige arbeid har holdt liv i undringen og gjort den matnyttig? Det er på tide å anerkjenne Norges virkelige superstjerner. Send historien til post@forskerforbundet.no

star