Superstjernen Jorunn Sundgot-Borgen

Superstjernen
Jorunn Sundgot-Borgen

Jorunn Sundgot-Borgen, professor ved Norges Idrettshøgskole, er en av verdens fremste eksperter på spiseforstyrrelser, vektregulering og idrett. Selv om spiseforstyrrelser blant idrettsutøvere er et utfordrende og tabubelagt felt, er dette et av Sundgot-Borgens viktigste forskningsområder.

Sundgot-Borgen har i over 20 år fått beskjed om å holde stilt om toppidrettens skyggesider. I år tildeles professoren Forskningsrådets formidlingspris for sin forskning, sin engasjerte og uredde synlighet i media, og for å ha bidratt til økt åpenhet rundt anoreksi og bulimi. I dag har helsepersonell, trenere, foreldre og utøvere mer kunnskap om den livsviktige tematikken, og terskelen er lavere med hensyn til å be om hjelp. Jorunn Sundgot-Borgen vil likevel ikke gi seg; resultater fra hennes siste forskningsprosjekt viser klart og tydelig at det nytter med forebyggende tiltak.

 

jorunn_art_460

 

Det er på tide å anerkjenne Norges virkelige superstjerner. De er helter i vår tid – de menneskene som gjennom sitt samvittighetsfulle, harde og vanskelige arbeid har løst noen av verdens største mysterier, forebygget og kurert sykdom og økt vår forståelse av naturen og universet. De har holdt liv i undringen i vår kultur og gjort den matnyttig.

Skriv under for økt støtte til forskning
 

VET DU OM EN
SUPERSTJERNE?

Vet du om en forsker som gjennom sitt samvittighetsfulle og vanskelige arbeid har holdt liv i undringen og gjort den matnyttig? Det er på tide å anerkjenne Norges virkelige superstjerner. Send historien til post@forskerforbundet.no

star