Superstjernen Nils Chr. Stenseth

Superstjernen
Nils Chr. Stenseth

Nils Chr. Stenseth, professor ved Universitetet i Oslo og leder for Centre for Ecological and Evolutionary Synthesis, arbeider i den internasjonale forskningsfronten innen evolusjon og økologi.

Stenseth arbeider med å forstå hvordan en rekke økologiske systemer påvirkes av klimaendringer – blant annet torsk, hjort, lemen og tarmbakterier. I tillegg forsker han på hvordan pestbakterien, som forårsaket Svartedauden og som lever i beste velgående i dag, påvirkes av klimavariasjoner, samt hvordan denne har spredd seg fra Sentral-Asia til resten av verden.

Stenseth har fått en rekke priser, æresdoktorater og er medlem av flere nasjonale og utenlandske vitenskapsakademier. Han er for tiden leder av Det Norske Videnskaps-Akademi. Stenseth er svært aktiv i den forskningspolitiske debatt, og bidrar dermed til utformingen av landets forskningspolitikk.

 

Superstjernen Nils Chr. Stenseth

Det er på tide å anerkjenne Norges virkelige superstjerner. De er helter i vår tid – de menneskene som gjennom sitt samvittighetsfulle, harde og vanskelige arbeid har løst noen av verdens største mysterier, forebygget og kurert sykdom og økt vår forståelse av naturen og universet. De har holdt liv i undringen i vår kultur og gjort den matnyttig.

Skriv under for økt støtte til forskning
 

VET DU OM EN
SUPERSTJERNE?

Vet du om en forsker som gjennom sitt samvittighetsfulle og vanskelige arbeid har holdt liv i undringen og gjort den matnyttig? Det er på tide å anerkjenne Norges virkelige superstjerner. Send historien til post@forskerforbundet.no

star