Superstjernen Terje Lohndal

Superstjernen
Terje Lohndal

Terje Lohndal er landets yngste professor, og er ansatt ved Institutt for språk og litteratur ved NTNU. Av enkelte blir han omtalt som lingvistikkens Mozart. Han forsker på syntaks og semantikk, og jobber med å forstå det abstrakte, det som ligger under alle språk.

Lohndal fikk sin bachelorgrad i lingvistikk ved Universitetet i Oslo og sin ph.d.-grad fra University of Maryland. I løpet av sin meget korte karriere har Lohndal allerede publisert 14 fagfellevurderte artikler i noen av de ledende lingvistiske tidsskriftene og 9 fagfellevurderte kapitler i prestisjefylte antologier. En revidert versjon av hans ph.d.-avhandling skal publiseres av Oxford University Press. I tillegg til å jobbe i den internasjonale forskningsfronten innen lingvistikken, har Lohndal også markert seg i debatten om norsk universitetspolitikk og humanioras fremtid.

Lohndal vant i år Det Kongelige Norske Videnskabers Selskabs pris til yngre forskere, og ble nylig tildelt Nils Klim-prisen, som gis årlig til yngre nordiske forskere som har utmerket seg spesielt med sitt talent.

 

Superstjernen Terje Lohndal

Det er på tide å anerkjenne Norges virkelige superstjerner. De er helter i vår tid – de menneskene som gjennom sitt samvittighetsfulle, harde og vanskelige arbeid har løst noen av verdens største mysterier, forebygget og kurert sykdom og økt vår forståelse av naturen og universet. De har holdt liv i undringen i vår kultur og gjort den matnyttig.

Skriv under for økt støtte til forskning
 

VET DU OM EN
SUPERSTJERNE?

Vet du om en forsker som gjennom sitt samvittighetsfulle og vanskelige arbeid har holdt liv i undringen og gjort den matnyttig? Det er på tide å anerkjenne Norges virkelige superstjerner. Send historien til post@forskerforbundet.no

star