Superstjerner

Anerkjenn de virkelige superstjernene

Norge er dårligst i Norden når det gjelder investeringer i forskning. Den norske hjernekraften må styrkes og de virkelige superstjernene anerkjennes.

De er helter i vår tid – de menneskene som gjennom sitt samvittighetsfulle, harde og vanskelige arbeid har løst noen av verdens største mysterier, forebygget og kurert sykdom og økt vår forståelse av naturen og universet. De har holdt liv i undringen i vår kultur og gjort den matnyttig.

 

Superstjernen
Johan Moan

Johan Moan, seniorforsker ved Radiumhospitalet og professor ved Universitetet i Oslo, er den i Norge som vet mest om hvordan lyset påvirker oss mennesker. Moan var den første til å fokusere på at solen er kroppens viktigste D-vitaminkilde, og i syv år var han alene om å tro på at lys kan helbrede kreft. Han fikk svært lite støtte til forskningen sin og møtte nedlatende smil og hoderisting overalt.

På bakgrunn av Johan Moans forskning ble fotodynamisk behandling, PDT, omsider etablert i Norge. Veien frem til Moans mirakelmedisin var lenge en ensom kamp, men i dag er den eid av en verdensomspennende norsk farmasibedrift med en årlig omsetning på 50-60 millioner kroner. Johan Moan blir regnet som en av verdens fremste autoriteter på sine fagområder. Langt over en million hudkreftpasienter har fått hjelp uten kirurgiske kniver, og sakte men sikkert begynner folk i landet å skjønne at sol og D-vitamin er helsebringende i begrenset omfang.

 

Johan_Moan_art_460 

 

helga_460x613

Superstjernen
Helga Refsum

Helga Refsum, professor ved Universitetet i Oslo og gjesteprofessor ved Universitetet i Oxford, er en av verdens ledende forskere på B-vitaminer. Da Refsum startet sin forskningskarierre fikk hun høre at hennes prosjekt på aminosyren homocystein var utdatert: Refsum synes derimot at homocystein og B-vitaminene som bestemmer homocysteinnivået i blodet var et spennende forskningsfelt. I løpet av få år bidro hun til at forskere over hele verden startet med studier på B-vitaminer og homocystein som risikofaktor for nedsatt helsetilstand, sykdom og død.

Nylig har Refsum og medarbeidere vist at B-vitaminer som senker homocystein kan bremse utviklingen av hukommelsestap og Alzheimer. Refsum er også opptatt av fedme, og i samarbeid med Oxford, har hun identifisert nye lovende medikamenter for behandling av fedme. Refsum er blant Norges mest siterte forskere.

 

 

Superstjernen
Jorunn Sundgot-Borgen

Jorunn Sundgot-Borgen, professor ved Norges Idrettshøgskole, er en av verdens fremste eksperter på spiseforstyrrelser, vektregulering og idrett. Selv om spiseforstyrrelser blant idrettsutøvere er et utfordrende og tabubelagt felt, er dette et av Sundgot-Borgens viktigste forskningsområder.

Sundgot-Borgen har i over 20 år fått beskjed om å holde stilt om toppidrettens skyggesider. I år tildeles professoren Forskningsrådets formidlingspris for sin forskning, sin engasjerte og uredde synlighet i media, og for å ha bidratt til økt åpenhet rundt anoreksi og bulimi. I dag har helsepersonell, trenere, foreldre og utøvere mer kunnskap om den livsviktige tematikken, og terskelen er lavere med hensyn til å be om hjelp. Jorunn Sundgot-Borgen vil likevel ikke gi seg; resultater fra hennes siste forskningsprosjekt viser klart og tydelig at det nytter med forebyggende tiltak.

jorunn_art_460

 

Superstjernen Nils Chr. Stenseth

Superstjernen
Nils Chr. Stenseth

Nils Chr. Stenseth, professor ved Universitetet i Oslo og leder for Centre for Ecological and Evolutionary Synthesis, arbeider i den internasjonale forskningsfronten innen evolusjon og økologi.

Stenseth arbeider med å forstå hvordan en rekke økologiske systemer påvirkes av klimaendringer – blant annet torsk, hjort, lemen og tarmbakterier. I tillegg forsker han på hvordan pestbakterien, som forårsaket Svartedauden og som lever i beste velgående i dag, påvirkes av klimavariasjoner, samt hvordan denne har spredd seg fra Sentral-Asia til resten av verden.

Stenseth har fått en rekke priser, æresdoktorater og er medlem av flere nasjonale og utenlandske vitenskapsakademier. Han er for tiden leder av Det Norske Videnskaps-Akademi. Stenseth er svært aktiv i den forskningspolitiske debatt, og bidrar dermed til utformingen av landets forskningspolitikk.

 

Superstjernen
Terje Lohndal

Terje Lohndal er landets yngste professor, og er ansatt ved Institutt for språk og litteratur ved NTNU. Av enkelte blir han omtalt som lingvistikkens Mozart. Han forsker på syntaks og semantikk, og jobber med å forstå det abstrakte, det som ligger under alle språk.

Lohndal fikk sin bachelorgrad i lingvistikk ved Universitetet i Oslo og sin ph.d.-grad fra University of Maryland. I løpet av sin meget korte karriere har Lohndal allerede publisert 14 fagfellevurderte artikler i noen av de ledende lingvistiske tidsskriftene og 9 fagfellevurderte kapitler i prestisjefylte antologier. En revidert versjon av hans ph.d.-avhandling skal publiseres av Oxford University Press. I tillegg til å jobbe i den internasjonale forskningsfronten innen lingvistikken, har Lohndal også markert seg i debatten om norsk universitetspolitikk og humanioras fremtid.

Lohndal vant i år Det Kongelige Norske Videnskabers Selskabs pris til yngre forskere, og ble nylig tildelt Nils Klim-prisen, som gis årlig til yngre nordiske forskere som har utmerket seg spesielt med sitt talent.

 

ts_art_460
Skriv under for økt støtte til forskning

 


VET DU OM EN
SUPERSTJERNE?

Vet du om en forsker som gjennom sitt samvittighetsfulle og vanskelige arbeid har holdt liv i undringen og gjort den matnyttig? Det er på tide å anerkjenne Norges virkelige superstjerner. Send historien til post@forskerforbundet.no

star